BLOGS & QUOTES

BLOGS


Door: Wim Brandsema 29-3-2016 | aantal reacties: 0

SMED of SMET?


WERK SLIMMER, NIET HARDER!              SMED of SMET?

SMED staat voor Single Minute of Exchange Die, of op z’n Nederlands omsteltijd.

Is SMED een SMET op uw machine efficiency?

Het gaat bij SMED om de tijd die nodig is om machine en/of apparatuur om te zetten voor de nieuwe serie, het omstellen zou zo ingericht moeten worden dat uw omsteltijd onder de 10 minuten ligt. Binnen LEAN zien we de omsteltijd als verspilling. (weliswaar zijn de omsteltijden onvermijdelijk, maar toch een verspilling)

Interne omsteltijden   Moet de machine beslist voor stil staan

Externe omsteltijden  Kan tijdens de nog lopende of volgende bewerking worden uitgevoerd

Omsteltijden leveren:

 • Lagere bezettingsgraad
 • Hogere productiekosten
 • Langere doorlooptijden
 • Hogere tussenvoorraden

Uw omsteltijden al eens heel nauwkeurig onder de loep genomen?

7 stappen om uw omsteltijden eens nauwkeurig te bekijken:

 • BEKIJK               
  • Bekijk alle stapjes in het complete omstel proces en noteer de daarbij behorende tijden.
 • STEL VAST 
  • Deel de verschillende stappen in, intern of extern. Wat kan buiten de stilstand plaats vinden en wat niet.
 • ZET OM 
  • Probeer met alle betrokkenen een beter proces te bedenken waarbij de externe stappen niet meer binnen de machine stilstand vallen. Wat kan sneller, wat kunnen we combineren en wat kunnen we weglaten.
 • STROOMLIJN   
  • Stroomlijn de interne omstel werkzaamheden, maak het eenvoudig en doelmatig.
 • STROOMLIJN   
  • Stroomlijn de externe omstelwerkzaamheden, kijk naar de mogelijkheden om tijdelijk collega operators in te schakelen bij het omstellen.
 • LEG VAST           
  • Leg het nieuwe systeem vast (maak het visueel) en bekijk vervolgens alle overige omstel processen op de machines.
 • HERHAAL          
  • Deze methode, ervaring leert dat bij elke herhaling van het bovenstaande proces een verbetering teweeg brengt.

Bij SMED is het belangrijk om de bottleneck op te sporen. In een SMED-project pakken we die als eerste aan. Voorbeeld: als eerste de ombouwtijd van etiketteermachine verminderd. Wanneer dit gebeurd is ontstaat er een nieuwe bottleneck. Nu zijn de operators bijvoorbeeld langer bezig om de vulmachine om te bouwen dan de etiketteermachine.

De uur tijdsbesparing die je wint op een bottleneck is een uur voor het totale proces, een uur winnen op een niet-bottleneck is een verloren inspanning.

Samen weet je, kun je en doe je meer!

Groet, Wim Brandsema.
Reageer op dit artikel
QUOTES

info@leanblack.nl
WIM BRANDSEMA 06-29005031