BLOGS & QUOTES

BLOGS


Door: Wim Brandsema 11-3-2016 | aantal reacties: 0

VERBORGEN CAPACITEIT


Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel verspillingen er zitten in uw processen? De meest gevaarlijke verspillingen liggen natuurlijk in de verspillingen die we niet eens kennen.
Hoeveel dingen er niet in één keer goed gaan? Hoeveel re-work er plaats vindt? Wat het stilstand percentage van uw machines is? Hoeveel er gewacht wordt op data, tekeningen, onderdelen en informatie door uw collega’s? Zou het niet eens interessant zijn om deze data boven tafel te krijgen? LEAN kent tools om de effectiviteit van uw organisatie te bepalen, één van die tools is OEE, Overall Equipment Effectiveness. Met andere woorden hoe effectief is het machinepark in gebruik en hoe efficiënt is het?

Stel de beschikbare machinetijd op 100%, bepaal de niet geplande tijd, bepaal de stilstand tijdens de ingeplande tijd, bepaal de productietijd ten opzichte van de geplande productietijd, bepaal het uitval %. Na verzamelen van deze data kunt u relatief eenvoudig in kaart brengen wat uw daadwerkelijke machine effectiviteit is.

In dit voorbeeld halen we 59%, dit is al relatief hoog, ervaring en data leert dat het gemiddelde zo rond de 40-50% zweeft…en dat terwijl 70-80% haalbaar is.


In LEAN passen we DMAIC stappen toe, define, measure, analyze, improve en control.

  • D definieer wat u wilt weten, dan wel wilt oplossen
  • M verzamel data, ga meten, niet achter uw bureau, maar daar waar het “gebeurt”
  • A bekijk en analyseer de data, niet alleen, maar in ieder geval samen met de proceseigenaar
  • I bedenk met elkaar de oplossing voor het gestelde probleem en voer de oplossingen door, desnoods eerst op basis van een pilot
  • C stel met elkaar een plan op waardoor het geheel ‘blijvend’ is   

De resultaten gaan u verbazen

  • Er ontstaat urgentie besef bij het team
  • Er ontstaat inzicht in het proces of processen
  • Er ontstaat betrokkenheid door het als team aan te pakken
  • Er ontstaat een gezamenlijke focus om het gestelde doel te bereiken
  • Er ontstaat onderbouwing voor eventuele aanpassingen dan wel investeringen

Op deze wijze verdwijnen ergernissen en verstoringen uit de organisatie, betrokkenheid en sfeer verbeteren om nog maar niet te spreken van de verbeteringen qua kwaliteit en workflow. En uiteindelijk verhoogt u het rendement van de organisatie en verbetert u uw concurrentie positie.
LEAN is niet alleen voor de grotere bedrijven. Maar ook voor het MKB. En u zult niet de eerste zijn die de bedrijfsresultaten zo verbetert dat het weer aangenaam is om te ondernemen. U kunt als het ware het beste even achter over gaan zitten om te kijken waar u kunt verbeteren en achterover blijven zitten als u uw processen op orde hebt. Bij wijze van spreken dan hé? Het beste is natuurlijk continu verbeteren.

 
Reageer op dit artikel
QUOTES

info@leanblack.nl
WIM BRANDSEMA 06-29005031