Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij LEANBLACK streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van LEANBLACK kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. LEANBLACK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. LEANBLACK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright
LEAN BLACK behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van de LEANBLACK is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Privacy
LEAN BLACK verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt LEANBLACK de Wet bescherming persoons-gegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door LEAN BLACK alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden. 

 Login klantenportaal
info@leanblack.nl
WIM BRANDSEMA 06-29005031